iKids - About usInternational Kids (iKids) là một chương trình học mới và thú vị, nơi chúng tôi muốn cung cấp đa dạng các khóa học Anh ngữ cho các học viên trẻ. Từ trẻ em 5 tuổi đến các thiếu niên chuẩn bị tốt nghiệp, chúng tôi có các khóa học không chỉ cung cấp vốn Anh ngữ cần thiết mà còn xây dựng tính tự tin khi nói tiếng Anh. Mỗi khóa học được thiết kế cẩn thận và kĩ lưỡng bởi các chuyên gia giáo viên nước ngoài để đáp ứng nhu cần học tập của học viên. Chúng tôi còn đặc biệt chú trọng đến giáo viên, phương pháp giảng dạy, tài liệu dạy và học, mục tiêu học tập, nội dung khóa học và đánh giá.


TRỢ GIẢNG

Tất cả các lớp đều có các trợ giảng. Gíao viên trợ giảng sẽ đóng vai trò quan trọng khi giúp giáo viên bản xứ cũng như báo cáo lại với phụ huynh trong vai trò là người trực tiếp tham gia lớp học.

CÁC BUỔI NGOẠI KHÓA

iKids không chỉ cung cấp vốn Anh ngữ mà còn có các trang thiết bị giúp học viên học tập trong môn Toán. Tất cả giáo viên đều tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng và có các bằng cấp giảng dạy. Chương trình học Toán sẽ bảo đảm các em có những buổi luyện tập trên lớp để đạt được thành tích tốt trong các kì thi.

BÁO CÁO VỚI PHỤ HUYNH

Mỗi tháng phụ huynh sẽ nhận được một bản báo cáo về tình hình học tập của các em từ giáo viên và trợ giảng. Mục đích của việc này nhằm giúp phụ huynh có thể nắm bắt kịp với tiến trình học tập của các em, cũng như tạo cơ hội cho phụ huynh để có những đóng góp.

KÌ THI CAMBRIDGE ESOL

Học viên sẽ được đánh giá trong suốt khóa học bằng các kì thì Cambridge ESOL. Học viên có thể tiếp tục tham gia các kì thi đó hoặc không. iKids sẽ giúp và hướng dẫn phụ huynh các bước khi chuẩn bị tham dự kì thi

CHƯƠNG TRÌNH IKIDS

          - Jumping Juniors
          - Striking Seniors
          - Emperor Elites