Enrolment & Schedule
Quy trình đăng ký

Chúng tôi xây dựng quy trình đăng ký để giúp việc đăng ký các chương trình học của iKIDS được nhanh chóng và đơn giản. Việc đăng ký sẽ được tiến hành theo các bước sau đây:
 

Liên hệ số điện thoại 083.862.0088, đến cơ sở của chúng tôi hoăc nộp Đơn Xếp Lớp trực tuyến

     - Nhân viên tư vấn sẽ liên lạc với bạn qua email trong vòng 24 giờ
     - Nhân viên tư vấn sẽ sắp xếp cho bạn bài thi xếp lớp tại Trường với một trong số những Giảng        viên cao cấp của chúng tôi để đánh giá trình độ kỹ năng ngôn ngữ của bạn
     - Giảng viên sẽ đề cử bạn đăng ký vào một lớp học.
     - Đăng ký và thanh toán 6.IEG-Vietnam sẽ gửi cho bạn lịch học và tài liệu khóa học
     - Tham dự lớp, gặp gỡ bạn bè mới và bước vào một thế giới với các khả năng mới

Với các câu hỏi liên quan đến việc đăng ký, vui lòng liên lạc chúng tôi theo
 
info@ieg.edu.vn