Seniors Program Schedule


Ch
ương trình iKids Seniors

iKIDS SENIORS là chương trình Anh văn bao gồm 3 lớp dành cho các em từ 11 đến 14 tuổi.

Ở lớp, các em sẽ tham gia vào các hoạt động nhập vai, thảo luận, động não, làm việc cặp/nhóm, các bài tập đa phương tiện, các hoạt động nhóm và các bài trình bày cá nhân.

Ở chương trình Senior, các em sẽ học cách làm việc độc lập cũng như làm việc cùng nhóm và học cách thể hiện ý kiến cá nhân của mình. Đội ngũ giáo viên sẽ khuyến khích các em phát huy tính sáng tạo cũng như tự tin của mình thông qua các hoạt động/trò chơi khác nhau được thiết kế cho độ tuổi này.


Ở mỗi cuối khóa, các em phải làm một bài kiểm tra để có thể tiếp tục lớp kế tiếp. Điều này khuyến khích các em học tốt hơn trong lớp. 
 

 

Lp

Thi gian

Cp đ

Chng ch

4a

64 tiếng

Pre-intermediate 4a

Seniors Certificate in English - Level 4a

4b

64 tiếng

Pre-intermediate 4b

Seniors Certificate in English - Level 4b

5a

64 tiếng

Intermediate 5a

Seniors Certificate in English - Level 5a

5b

64 tiếng

Intermediate 5b

Seniors Certificate in English - Level 5b

6a

64 tiếng

Upper-Intermediate 6a

Seniors Certificate in English - Level 6a

6b

64 tiếng

Upper-Intermediate 6b

Seniors Certificate in English - Level 6b

 

Hc Phí

 

Lp

Thi gian

Cp đ

Hc phí

4a

64 tiếng

Pre-intermediate 4a

2,800,000 vnd

4b

64 tiếng

Pre-intermediate 4b

2,800,000 vnd

5a

64 tiếng

Intermediate 5a

2,800,000 vnd

5b

64 tiếng

Intermediate 5b

2,800,000 vnd

6a

64 tiếng

Upper-Intermediate 6a

2,800,000 vnd

6b

64 tiếng

Upper-Intermediate 6b

2,800,000 vnd