Rất đơn giản để ghi danh lựa chọn một trong những chương trình học thuật tại IEG. Chỉ cần liên hệ trực tiếp với trung tâm tại số điện thoại 083.862.0088 hoặc điền đầy đủ thông tin theo mẫu của chúng tôi dưới đây. Mọi thắc mắc của bạn sẽ được các nhân viên tư vấn tại IEG liên hệ trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thông tin của bạn. Sau đó chúng tôi sẽ sắp xếp bài thi xếp lớp cho bạn. Hơn nữa, sau khi hoàn thành bài thi nói, bạn sẽ được tư vấn trực tiếp về các lớp học thích hợp với khả năng của bạn bởi một trong những giảng viên giàu kinh nghiệm tại IEG.


Mẫu đăng ký thi xếp lớp:


Thông tin học viên
Tên:  (*)
Họ:  (*)
Trường đại học / Công ty:
Địa chỉ mail:  (*)
Xác nhận địa chỉ mail:  (*)
Số điện thoại:  (*)
Thời gian tốt nhất để liên hệ:
Ngày Sinh: mm   dd   yyyy  (*)
Thời gian thích hợp để thi: mm   dd   giờ  (*)